Mentoring

MENTOR NAMENo. of students
2011-2015
Mr.P.Ramu20
Mr J. Prabhudas20
Mr. K.VELAVAN9
Mr. K.VELAVAN20
2012-2016
Mr. MANIPANDI A23
Mr. S.SRIKARTHIKEYAN23
Mr. D.KASINATHAN22
Mr.P.M.SUBRAMANIAN23
Mr. B. KARTHIKEYAN23
Mr. M.BALACHANDAR23
2013-2017
Mr.A.PON SHANMUGAKUMAR19
Mr. NRR. ANBUSAGAR18
Mr.VIGNESWARAN R18
Mr. ASHWIN SAILESH18
Mr. R ARUN KUMAR18
Mr.JOTHI PRAKASH18
2014-2018
Mr. BALASUBRAMANI S16
Mr. G.SHANMUGASUNDAR17
Mr. NANTHA KUMAR18
Mr. PRABHU DASS.J.M17
Mr. RAMU.P17
Mr. SRIDHAR.R18
Mr. SRINIVASAN.T18
Mr. VELAVAN.K18
2015-2019
Mr.BALACHANDAR. M16
Mr. BALAKRISHNAN E17
Mr. KARTHIKEYAN. B16
Mr. KASINATHAN.D17
Mr. MAREESWARAN M17
Mr. PREMKUMAR N16
Mr. SANGAMA ESWARAN17
Mr. SRIKARTHIKEYAN.S16
2016-2020
Mr. ARUN KUMAR.R18
Mr. ASHWIN SAILESH18
Mr. MEGANATHAN S17
Mr. PONSHANMUGA KUMAR.A18
Mr. S. KARTHEESAN18
Mr. VIGNESWARAN.R16