SAE INDIA SRI SAI RAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY CHAPTER INAGURAL FUNCTION BY DR.KRISHNA KORELA , SENIOR MANAGER, ASHOK LAYLAND ,ON 07.07.2017